2013 он: Шилдэг арав О.ОТГОНЖАРГАЛ. МҮОНТ “Усгүй Монгол”, “Модгүй монгол” нэвтрүүлэг

Осорын ОТГОНЖАРГАЛ

Монголын Үндэсний Олон Нийтийн Телевиз


Осорын ОТГОНЖАРГАЛ 2000 онд РТДС-ийг төгссөнөөс хойш МҮОНТ-ийн нийгэм эдийн засгийн ерөнхий редакцид сэтгүүлч, редактороор ажиллаж байна. «Эх сурвалж», «Эргэх ддөрвөн цаг», «Төл таван эрдэнэ», «Ургацын далай» зэрэг цуврал нэвтрүүлэг болон телевизийн олон арван тэмдэглэл нийтлэл бичиж туурвижээ.

“Усгүй Монгол”, “Модгүй Монгол” нэвтрүүлгээрээ Монголын сэтгүүл зүйн шилдэг нийтлэлд олгодог БАЛДОРЖ шагналын шилдэг аравт шалгарав.

 

 

 

Бүтээлийг DVD-нээс үзнэ үү