2019 он: Тэргүүн байр У.Ганбаяр, М.Буянбадрах нар Хүрээлэн төсөл - “Калмык” их нүүдлийн мөрөөр, “Говийн таван гайхамшиг” цуврал