2017 он: Дэд байр Л.Ганчимэг “Аавын эзгүйд” реалити сурвалжилга