2012 он: Тэргүүн байр Г.Отгонбаяр "Үндэсний шуудан" сонин. "Эзэн бүтэн, сэтгүүлч хагас эрх чөлөөтэй сэтгүүл зүй", "Энэ сонгуулийн ялагч нь Н.Энхбаяр" нийтлэл